Veri Ambarı Projelerinde Yapılacak 10 Hata

 

  • Sadece veriyi barındırmak için kurulan sistem
  • Operasyonel sistem ile veri ambarını aynı veritabanında barındırmak
  • Performans sorunlarını göz ardı etmek
  • Veriyi ölçekleyememek
  • Operasyonel sistemdeki sorunları göz ardı etmek
  • Veri transferinde veri temizleme,kalitesini arttırma,normalizasyon-denormalizasyon kurallarını oluşturmamak
  • Şuandaki veriyi düşünerek veri ambarını tasarlamak.Verinin gelecekte nasıl davranacağını tahminleyememek
  • Proje sponsorlarının yanlış yönledirilmesi
  • Mutsuz kullancılar
  • Metadata ihtiyacını göz ardı etmek

 

İş Zekası Danışmanlığı ve Eğitimi

İş Zekası , kurumun en değerli veri’lerini ortaya çıkarmak için kurguladığımız uçtan uca analitik çözümler bütünüdür.Verinep olarak güçlü veri ambarı mimarisinin olmasının gerekliliğini nasıl savunuyorsak aynı şekilde iş zekası süreçlerininde bir kurum için hayati öneme sahip olduğunun bilincindeyiz.

Dashboard,scorecard,kpi vb özellikleriyle raporlama araçlarını en etkin bir şekilde implemantasyonunu sağlıyoruz.Modelleme ve geleceği tahmin etme altyapısını kurumunuza özel dizayn ediyoruz.

Veri Tabanı Danışmanlığı ve Eğitimi

 

“Veri Tabanı” kavramı birbirleriyle ilişkisi bulunan verilerin tutulduğu ve depolandığı alanlardır. Düzgün işleyen bir veri tabanı, buradan çekilecek ve işlenecek olan verinin kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte veritabanının periyodik olarak gözden geçirilmesi, gereken düzenlemelerinin yapılması, yedekleme stratejilerinin belirlenerek belirli dönemlerde backup’ının alınması, performansının iyileştirilmesi gibi veritabanı için yaşamsal olan faaliyetlerin de gerçeklerştirilmesi gerekmektedir.

Raporlama ve modellemenin temelini oluşturan veri tabanı hakkında firmalara gereken tüm yapılandırma ve destek Verinep tarafından sağlanabilmektedir ve konu hakkında eğitimler verilmektedir.

Veri Madenciliği Danışmanlığı ve Eğitimi

 

Firmaların karar destek birimleri için bünyelerindeki verilerin analizi ve amaca yönelik işlenmesi, kuruluşların geleceği için büyük anlam ifade etmektedir. Veri madenciliği bu noktada, ham veriden anlamlı sonuçlar çıkartmak ve geleceği yönlendirmek için, devreye girmektedir. Doğru araçları doğru bir bakış açısı ve model ile elemek, ilişkiyi kurmak ve birleştirmek amacıyla veritabanı sistemleri, veri görselliği, istatistik, yapay sinir ağları, yapay öğrenme gibi birçok disiplin kullanılarak hedefe uygun ve otomatize edilmiş bilgi oluşturulur.

Verinep, veri madenciliği alanındaki tecrübelerini müşterileriyle paylaşmakta ve karar mercilerinin ihtiyacı olan danışmanlık ve eğitim desteğinin verilmesinde kurum ve firmaların yanında olmaktadır.