Girdi yapan admin

Veri Ambarı Projelerinde Yapılacak 10 Hata

  Sadece veriyi barındırmak için kurulan sistem Operasyonel sistem ile veri ambarını aynı veritabanında barındırmak Performans sorunlarını göz ardı etmek Veriyi ölçekleyememek Operasyonel sistemdeki sorunları göz ardı etmek Veri transferinde veri temizleme,kalitesini arttırma,normalizasyon-denormalizasyon kurallarını oluşturmamak Şuandaki veriyi düşünerek veri ambarını tasarlamak.Verinin gelecekte nasıl davranacağını tahminleyememek Proje sponsorlarının yanlış yönledirilmesi Mutsuz kullancılar Metadata ihtiyacını göz ardı […]

İş Zekası Danışmanlığı ve Eğitimi

İş Zekası , kurumun en değerli veri’lerini ortaya çıkarmak için kurguladığımız uçtan uca analitik çözümler bütünüdür.Verinep olarak güçlü veri ambarı mimarisinin olmasının gerekliliğini nasıl savunuyorsak aynı şekilde iş zekası süreçlerininde bir kurum için hayati öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Dashboard,scorecard,kpi vb özellikleriyle raporlama araçlarını en etkin bir şekilde implemantasyonunu sağlıyoruz.Modelleme ve geleceği tahmin etme altyapısını kurumunuza […]

Veri Tabanı Danışmanlığı ve Eğitimi

  “Veri Tabanı” kavramı birbirleriyle ilişkisi bulunan verilerin tutulduğu ve depolandığı alanlardır. Düzgün işleyen bir veri tabanı, buradan çekilecek ve işlenecek olan verinin kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte veritabanının periyodik olarak gözden geçirilmesi, gereken düzenlemelerinin yapılması, yedekleme stratejilerinin belirlenerek belirli dönemlerde backup’ının alınması, performansının iyileştirilmesi gibi veritabanı için yaşamsal olan faaliyetlerin de gerçeklerştirilmesi gerekmektedir. […]

Veri Madenciliği Danışmanlığı ve Eğitimi

  Firmaların karar destek birimleri için bünyelerindeki verilerin analizi ve amaca yönelik işlenmesi, kuruluşların geleceği için büyük anlam ifade etmektedir. Veri madenciliği bu noktada, ham veriden anlamlı sonuçlar çıkartmak ve geleceği yönlendirmek için, devreye girmektedir. Doğru araçları doğru bir bakış açısı ve model ile elemek, ilişkiyi kurmak ve birleştirmek amacıyla veritabanı sistemleri, veri görselliği, istatistik, […]

Büyük Veri Danışmanlığı ve Eğitimi

  2000 yılında tüm dünyada 800,000 petabyte büyüklüğünde veri saklandığı halde 2020 yılında bu verinin 35 zetabyte olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu kadar çok veriyi daha az maliyetli olarak büyük veri çözümlerinde saklanmak durumundadır. Ancak buradaki soru şudur: Bu kadar çok veri içerisinde ihtiyaç duyulan bilgiler nasıl elde edilir? Şirketler ve kurumların geleceği için bu […]

Veri Ambarı Danışmanlığı ve Eğitimi

“Veri ambarı niçin bu kadar gereklidir?” sorusuna birçok amaç doğrultusunda cevaplar yazılabilir. Farklı veri kaynaklarından gelen birçok farklı tipte veriyi bir araya toplamak; veri kalitesi çalışmasının yapılarak tek, güvenilir ve temiz bir veri elde etmek; değişen veriyi yakalamak ve istenilen formatta tutmak (SCD ihtiyacı); son kullanıcı raporlarının esnek ve kullanıcı dostu bir ortamdan alınması; departmanlara […]

Veri Ambarı Projelerine Başlarken Yapılması Gereken 10 Şey

İhtiyacı iyi analiz edin,İş birimlerinin ne istediğini ve neyi istemediğini iyi anlayın Eski sisteme katkı sağlayacak çalışmaları çıkartın Veri Ambarı modellemesi için zaman ayırın ve sadece 1 kez değişecekmiş gibi her bir kolonu dahi ayrıntılı inceleyin. İş Birimleri,analistler,developerlar ,test ekipleri,veri tabanı yöneticileri ve şirket yöneticileri ile modelleme aşamasında konuşun Tüm yapıyı tek bir platformda uçtan […]