İş Zekası Danışmanlığı ve Eğitimi

İş Zekası , kurumun en değerli veri’lerini ortaya çıkarmak için kurguladığımız uçtan uca analitik çözümler bütünüdür.Verinep olarak güçlü veri ambarı mimarisinin olmasının gerekliliğini nasıl savunuyorsak aynı şekilde iş zekası süreçlerininde bir kurum için hayati öneme sahip olduğunun bilincindeyiz.

Dashboard,scorecard,kpi vb özellikleriyle raporlama araçlarını en etkin bir şekilde implemantasyonunu sağlıyoruz.Modelleme ve geleceği tahmin etme altyapısını kurumunuza özel dizayn ediyoruz.