Veri Tabanı Danışmanlığı ve Eğitimi

 

“Veri Tabanı” kavramı birbirleriyle ilişkisi bulunan verilerin tutulduğu ve depolandığı alanlardır. Düzgün işleyen bir veri tabanı, buradan çekilecek ve işlenecek olan verinin kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte veritabanının periyodik olarak gözden geçirilmesi, gereken düzenlemelerinin yapılması, yedekleme stratejilerinin belirlenerek belirli dönemlerde backup’ının alınması, performansının iyileştirilmesi gibi veritabanı için yaşamsal olan faaliyetlerin de gerçeklerştirilmesi gerekmektedir.

Raporlama ve modellemenin temelini oluşturan veri tabanı hakkında firmalara gereken tüm yapılandırma ve destek Verinep tarafından sağlanabilmektedir ve konu hakkında eğitimler verilmektedir.