Misyon

İyi analiz, iyi model, iyi mimari, yüksek kalite ile veriyi bilgiye dönüştürüp; karar almayı kolaylaştıracak, geleceğe yön verecek çözümleri kişilere ve firmalara sunmak ve alanında sahip olduğu farkı geniş kitlelere taşımaktır.

Vizyon

Günümüz rekabet anlayışında kişiler ve firmalar, edindikleri bilgi birikimi oranında öne çıkmaya başlamıştır. Verinep’in vizyonu, bilgi sistemlerinde edindiği tecrübeyi müşterileriyle paylaşarak organizasyonel, stratejik, operasyonel konularda çözümler üretmektir. Veri Ambarı, İş Zekâsı, Büyük Veri, Veri Madenciliği, Sanal Gerçeklik alanlarındaki danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle Verinep, sorunlara yenilikçi ve hızlı çözümler sunmakta, “veriden geleceğe” anlayışıyla müşterilerinin yanında olmakta ve başarılarına katkıda bulunmaktadır.

Değerler

  • İş birliği
  • Güçlü, objektif ve açık iletişim
  • İş ve insan odaklı, etik anlayış
  • Güvenilirlik
  • Bilimsel bakış
  • Profesyonel yaklaşım
  • Kaliteli hizmet
  • Üretim, verim ve sürdürülebilirlik

Verinep ve Çalışma Alanları

Devlet kurumları ve özel sektör dâhilindeki telekom, bankacılık-finans, elektrik piyasası, ulaşım, ilaç sanayii gibi geniş bir sahada ulusal ve uluslararası kapsamda birçok iş zekâsı projesini başarılı şekilde hayata geçiren Verinep; veri tabanı, veri ambarı, veri madenciliği, büyük veri, sanal gerçeklik alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.